Wywiad z byłym członkiem ugrupowania Janusza Korwin-Mikke o spamowaniu Internetu dla Korwina.