O niejasnych powiązaniach znanego haktywisty Juliana Assange’a z rosyjskim aparatem państwowym.