Emerytura bez podatku to gorący temat. Czy słusznie? W rzeczywistości emerytura nie do końca jest podatkowana, co wyjaśniam w artykule.