Analiza rozkładająca na części podatek przychodowy, wraz z porównaniem z podatkiem dochodowym oraz konsekwencje obu podatków